top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות גי'נגר ביט

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מתארת ​​כיצד ג'ינג'ר ביט טכנולוגיות בע"מ ("החברה") מתייחסת למידע אישי שהיא אוספת או מקבלת ממך ("המשתמש") דרך אתרי החברה (www.gingerbit.co.il, וכל אתר אחר שמפעילה החברה), אפליקציית גי'נגר ביט ו/או פלטפורמת הניהול של ג'ינג'ר ביט המופעלות על ידי החברה (לצד כל שירות אחר הניתן על ידי החברה, "השירותים"; מובהר כי לעניין מדיניות זו משמע המונח "שירותים" הינו גם כל אחד מאתרי החברה). לצד תנאי השימוש של השירותים הרלוונטיים, מדיניות הפרטיות מסדירה את השימוש שלך בשירותים.

 

לעניין רגולציית הגנת המידע של האזור הכלכלי האירופאי 2016/679 ("GDPR"), החברה לרוב תיחשב כבעלת השליטה במידע האישי בכל הנוגע למידע אישי אודות אינדיבידואלים שהם לקוחות או עתידים להיות לקוחות שלנו, העובדים או המועמדים לעבודה אצלינו, מבקרי אתר האינטרנט שלנו ואנשי הקשר המייצגים את הלקוחות העסקיים שלנו. החברה לרוב תיחשב כמעבדת מידע אישי בכל הנוגע למידע אישי אותו היא מעבדת בעבור משתמשי החשבונות המוחזקים על ידי הלקוחות העסקיים שלנו, הנחשבים בעלי המידע האישי.

 

 

1. היעדר חובה למסירת מידע

למען הסר ספק, מובהר כי אין כל חובה חוקית על המשתמש להשתמש בשירותים המסופקים על ידי החברה, או למסור מידע כלשהו לחברה. עם זאת, אם משתמש בוחר להשתמש באילו מהשירותים הניתנים על ידי החברה, לרבות מבלי הגבלה שימוש באתר החברה, באפליקציה של החברה, ו/או בפלטפורמת הניהול של החברה, אספקת מידע מסוים הינה תנאי הכרחי לשימוש וקבלת גישה לשירותים כאמור.

 

2. סוגי מידע שנאסף

החברה רשאית לאסוף הן מידע המאפשר זיהוי אישי והן מידע שאינו מאפשר זיהוי (יחדיו "מידע"). לעניין מדיניות פרטיות זו, "מידע המאפשר זיהוי אישי" או "מידע אישי" משמעו מידע המאפשר זיהוי של אדם, כולל מבלי הגבלה, שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, מספרי זיהוי, כתובות בית ועבודה, מקצוע, מספרי טלפון, פרטי חיוב, פרטי כרטיסי אשראי, תאריכי לידה, מספרי חשבון בנק, מצב משפחתי, השכלה, רישיונות מקצועיים, מידע על העדפות אישיות, הרגלים ופעילויות בשעות הפנאי, מידע רפואי, פרטי חברה, שם משתמש, סיסמא, קוד, כתובת IP (internet Protocol), מערכת הפעלה של המכשיר הסלולרי, העדפות שפה, הוצאות ומידע קשור, מספר דרכון ומספר מזהה אחר, כולל; סריקות, ויזה, פרטי נסיעה ותאריכים, טיסות, מלונות, תביעות, מסמכי נסיעה והעדפות הנוגעות לטיפול רפואי; ומידע אישי דומה אחר כפי שנמסר לנו על ידי המשתמש או המעסיק של המשתמש. "מידע שאינו מאפשר זיהוי" פירושו מידע שנאסף ביחס לשימוש בשירותים או אינטראקציות אחרות עם החברה אשר אינן מאפשרות את הזיהוי של אדם.

 

3. כיצד משתמשים במידע והבסיס החוקי לעיבודו

באופן כללי, החברה משתמשת במידע על מנת לספק ולשפר את שירותיה, להתאמה אישית ולאופטימיזציה של חוויית המשתמש ולצרכים עסקיים אחרים שלה. בפרט, החברה תעשה שימוש במידע שנאסף על ידה על מנת לעמוד בהתחייבויותיה החוזיות, החוקיות והאתיות הכוללות לדוגמא:

א. לאספקת השירותים;

ב. לפיתוח, הפצת, ושיפור השירותים;

ג. להתאמה אישית של השירותים עבור כל משתמש והעצמת חווית המשתמש שלו;

ד. לשליחת הודעות והתראות חשובות, כגון הודעות והתראות על השירותים ושינויים בתנאים, ובמדיניות החברה;

ה. להפקת מידע סטטיסטי ותובנות הקשורות לביצוע או שימוש בשירותים, ולשימוש במידע סטטיסטי ותובנות כאמור (לרבות למטרות מחקר או לשימוש ציבורי בצורה מצטברת ללא זיהוי);

ו. לטיפול בקשות משתמשים לגבי השירותים או שירותי של צד ג' (כהגדרתם להלן) המוצעים באמצעות השירותים;

ז. להגשת תביעות ביחס לפוליסות ביטוח ו/או ביחס לטיסות מעוכבות דרך השירותים (ככל שמשתמש רכש פוליסות כאלה);

ח. להפקת או הכנת דוחות למשתמשים באמצעות השירותים;

ט. למטרות שיווק, לרבות, לשליחת מידע למשתמשים ולהתרעת משתמשים על פיתוחים ופרסומים חדשים, מבצעים, מוצרים, שירותים או פעילויות אחרות, הכרזות, ועלוני מידע ולניהול הפריטים האמורים והתאמתם לכל משתמש באופן אישי.

י. לשם שיפור תכנים השירותים ותכני הפרסום של החברה (ובין היתר, לשם זיהוי מגמות שימוש ולקביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום של החברה).

יא. ליצירת קשר עם משתמשים, לרבות ביחס להצעות קידום מכירות ופרסומים;

יב. לזיהוי או איתור משתמשים בקשר למטרות השימוש המותרות האחרות לפי סעיף זה;

יג. לפיקוח וניתוח מידע לגבי העדפות גלישה וצפייה של משתמשים ולאבחון בעיות בשירותים;

יד. לניהול ועיבוד תשלומים;

טו. למניעת הונאה, והבטחת ציות לחוק; ו-

טז. לאכיפת תנאי השימוש וכל התנאים הנוספים ו/או המדיניות של החברה.

כשהחברה נחשבת כמעבדת מידע אישי כמתואר לעיל, אנו עושים זאת בהסתמך על הבסיס החוקי של בעל השליטה במידע האישי. כאשר אנו בעלי השליטה במידע האישי, אנו עושים זאת בהסתמך על הבסיס החוקי כדלהלן:

  1.  לשם הוצאתו לפועל של חוזה או התחייבות חוזית: אנו מעבדים מידע אישי לשם קיום התחייבויותינו החוזיות ולשם מתן השירותים שלנו כמתואר בסעיפים (א)-(ח), (יב)-(טז), בהתאם לסעיף 6(1)(b) ל-GDPR.

  2.  האינטרס הלגיטימי שלנו בשיווק השירותים שלנו: כמתואר בסעיפים (ט), (י), (יא) כמו גם (טו), (טז) לפי העניין, בהתאם לסעיף 6(1)(f) ל-GDPR.

  3.  על מנת לקיים את החובות החוקיות שאנו כפופים להן, כמתואר בסעיף (טו) ובהתאם לסעיף 6(1)(c) ל-GDPR.

 

4. כיצד נאסף מידע

החברה אוספת מידע דרך שימושו של המשתמש בשירותים או במגעיו עם החברה, בין כאשר המשתמש מחובר לאינטרנט או לא, ובכלל זה, כאשר משתמש נרשם לשירותים, כשמתמש יוצר חשבון, באמצעות מעקב אחר פרמטרים של שימוש המשתמש בשירותים, כאשר משתמש מתקשר עם החברה, או כאשר משתמש מגיש בקשה או רוכש שירותי צד ג' באמצעות השירותים.

אנחנו גם אוספים מידע אישי באמצעות שימוש בטכנולוגיות סטנדרטיות כמו קבצי Cookies , פיקסלים וטכנולוגיות דומות, המאחסנות מידע מסוים במחשב שלך או במכשיר אחר המאפשר גישה למידע ובמקרים מסוימים טכנולוגיות אלו יאפשרו לנו לשייך את המחשב או המכשיר האחר למשתמש, וכן לאפשר הפעלה אוטומטית של תכונות מסוימות, ולהפוך את חוויית השירות שלך להרבה יותר נוחה וללא מאמץ .אנו משתמשים בסוגי cookies שונים: חלק מהcookies- חיוניים, הם דרושים להפעלת האתרים שלנו ובהתאם לתנאי השימוש שלנו; זה כולל, למשל, cookies  שיאפשרו לך להתחבר לאזורים מאובטחים בשירותים שלנו. אנו משתמשים גם ב-cookies לניתוח וניטור ביצועים, המאפשרים לנו לזהות ולספור את מספר המבקרים ולראות כיצד גולשים מסתובבים באתר שלנו כאשר הם משתמשים בו .לבסוף ,אנו משתמשים ב- cookies פונקציונליים המשמשים לזיהוי שלך כשאתה חוזר לאתרים שלנו.  זה מאפשר לנו להתאים תוכן בהתאם להעדפותיך, כולל למשל, בחירת השפה או האזור שלך.

 

Cookies שונים נשמרים לתקופות שונות.  session cookies משמשות לצרכי מעקב אחר פעילויותיך המקוונות במפגש גלישה נתון. קבצי Cookie אלה פוקעים בדרך כלל כאשר הדפדפן סגור אך עשויים להישמר לתקופה במכשיר שלך. קבצי Cookie קבועים נשארים בפעולה גם לאחר שסגרת את הדפדפן; הם משמשים כדי לזכור את פרטי הכניסה שלך והסיסמה. Cookies של צד שלישי מותקנים על ידי צדדים שלישיים במטרה לאסוף מידע מסוים לצורך התנהגות מחקרית, דמוגרפיה. קבצי Cookie של צד שלישי באתר שלנו כוללים, למשל, גוגל אנליטיקס.  באופן דומה, פיקסלים מאפשרים שילוב של ספקי שירותים של צד שלישי (למשל פייסבוק) באתר שלנו. קבצי Cookie של צד שלישי יישמרו על פי התנאים של אותם צדדים שלישיים, ואתה יכול לשלוט ב-cookies   אלה בהגדרות הדפדפן שלך.

אנו משתמשים ב-Cookies ובטכנולוגיות בהתבסס על כך שהם הכרחיים לביצוע הסכם איתך, או משום שהשימוש בהם הוא על בסיס אינטרסים  לגיטימיים שלנו. לשיפור, התאמה אישית ואופטימיזציה של השירותים שלנו ובתנאי שכל אלו אינם גוברים על הזכויות שלך.

מרבית הדפדפנים יאפשרו לכם למחוק Cookies מהכונן הקשיח של המחשב, לחסום את שתילת ה- Cookies או לקבל אזהרה לפני שמירת .Cookie  עם זאת, אם תבחרו לחסום או למחוק Cookies, החוויה המקוונת שלכם באתרים שלנו תהיה מוגבלת.

כיצד להשבית  Cookies: ההשפעה של השבתת Cookies  תלויה בשאלה אילו Cookies  אתם משביתים, אך באופן כללי, האתר ושירותים מסוימים המסופקים באמצעותו עשויים שלא לפעול כראוי, יתכן שלא יזהו את המכשיר שלכם, יתכן שלא יזכרו את העדפותיכם וכן הלאה, אם  Cookies מושבתים או מוסרים.  עם זאת, הפעלה או השבתה של Cookies    נתונים לבחירתך ולשליטתך. אם ברצונך להשבית Cookies  באתרנו, עליך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחותCookies . האופן בו תוכל לעשות זאת תלוי בדפדפן בו את/ה משתמש/ת. פרטים נוספים על השבתת Cookies  ניתן למצוא בפרק הייעודי בהגדרות הדפדפן שלכם. פרטים נוספים על השבתת Cookies  ניתן למצוא להלן:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

אתרי האינטרנט שלנו עשויים, מעת לעת, להכיל קישורים לאתרים חיצוניים. איננו אחראים לתפעול, למדיניות הפרטיות או לתוכן של אתרים כאלה.

 

5. שמירה והסרת מידע

המשתמש רשאי לפנות לחברה בכתב דרך הכתובת המפורטת מטה על מנת להסיר מידע מסוים שהושג מהמשתמש, בכפוף לחוקים הרלוונטיים אשר חלים על מדיניות הפרטיות (עם זאת, הסרת המידע עלולה לפגוע בהמשך השימוש או למנוע את המשך השימוש של המשתמש בשירותים). למעט אם הוגשה בקשת הסרה של משתמש כאמור לעיל, החברה רשאית לשמור על המידע למשך כל תקופת השימוש של המשתמש בשירותים, ולתקופה של שבע (7) שנים מתום השימוש, אך אינה מחויבת לשמור מידע לכל תקופה שהיא.

6. שיתוף מידע עם צד ג'

המשתמש מכיר ומסכים לכך שהחברה מעמידה לרשות המשתמשים שירותים מסוימים של צדדי ג' דרך השירותים, וכן כי החברה משתמשת בשירותים של צדדי ג' על מנת לספק את שירותיה, , לרבות שירותי אחסון לשם אחסון מידע בשרתים חיצוניים הנשלטים על ידי ספקי אותם שירותי צד ג'. שירותים ותשיות כאמור של צדדי ג' יכונו "".

 

החברה רשאית לחשוף מידע לצדדים שלישיים כדלקמן: (א) לספקי שירותי צד ג' רלוונטיים בכדי לספק, לפתח, לשפר, לתמוך או לתחזק את השירותים, או להשתית באופן אחר את אילו מהשימושים המותרים לחברה (כגון מסירת המידע לספקי שירותי אחסון כחלק מהשירותים); (ב) לספקי שירותי צד ג' שנבחרו על ידי המשתמש לשימוש או לרכישה באמצעות השירותים; (ג) לישות אליה החברה תתמזג או ישות אשר תרכוש את נכסי החברה הרלוונטיים (לכל שימוש אשר מותר לפי מדיניות פרטיות זו), ובתנאי שישות כאמור תהיה מחויבת לדרישות מדיניות פרטיות זו בכל הקשור לשימוש במידע זה; וגם (ד) לחברה הקשורה שלנו Ginger Insurance Agency Ltd. כנדרש לשם מתן השירותים שלנו. צדדי ג' העשויים לקבל מידע בהתאם למדיניות פרטיות זו: שירותי ענן (כגון מיקרוסופט Azure), ספקי מאגרי מידע(כגון MongoDB), ספקי פוליסות ביטוח (כגון: מגדל חברה לביטוח, פייננשל הולדינגס, שירביט חברה לביטוח), ספקי כרטיסים ללאונג'ים עסקיים (כגון: Collinson Service Solutions Limited), פלטפורמה לתביעות בגין טיסות שעוכבו או בוטלו (Airhelp Limited) , נותני שירותים בתחום פיתוח ושירות לתוכנות ואפליקציות (כגון: Sela Software Labs Ltd) וגם טיפול ותמיכה בתביעות מביטוחי בריאות (כגון: G.C.A.M.A Ltd) ,

 

בנוסף אנחנו נשתף במידע האישי שלך אם חלק או כל החברות ו/או הנכסים שלנו יירכשו על ידי צד ג' לרבות בדרך של מיזוג, רכישת מניות, רכישת נכסים או כל עסקה אחרת במסגרתה מידע אישי הינו חלק מהנכסים המועברים.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע שנאסף כנדרש לפי כל דין וכאשר החברה סבורה כי גילוי כאמור הינו הכרחי לשם הגנה על זכויותיה, על שלמות השירותים, המערכות והטכנולוגיה של החברה ו/או בקשר עם הליך משפטי בקשר עם השירותים.

 

למען הסר ספק, החברה רשאית להעביר ולחשוף מידע ונתונים שאינם אישיים לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.

7 הגנה על מידע

החברה מחויבת לשמירה על אבטחת המידע של משתמשיה ונוקטת באמצעים מסחריים סבירים כדי להבטיח את אבטחת המידע. עם זאת, אף שיטה להעברה או אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת לחלוטין והחברה אינה יכולה להבטיח את אבטחתו המוחלטת של המידע.

 

8 היכן אנו שומרים את המידע האישי של המשתמש

אנו עשויים לשמור מידע אישי במסד נתונים שיהיה בבעלות ותחת בקרה של מנהל מאגר המידע.  המידע האישי שאנו אוספים מאוחסן ב- Microsoft Azure, וב- MongoDB  ייתכן ובעתיד נשמור מידע אישי על גבי שרתים שיהיו בבעלות של Ginger Bit Ltd.  או באמצעות צדדים שלישיים המעבדים עבורנו מידע אישי, על ידי שימוש בשירותי ענן בישראל או באיחוד האירופי, או בכל מקום אחר כולל שימוש בספקי ענן אשר עושים שימוש בשרתים הממוקמים בארה"ב; ר' בפרק הבא על העברות מידע בינלאומיות.

 

העברות בינלאומיות של מידע אישי

מידע אישי עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות המדינה בה נאסף. כך למשל בהתקיים מנגנונים מסוימים, ניתן להעביר מידע אישי, לאחסן ולהשתמש בו ביעד מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) אשר עשוי שלא להיות כפוף לחוקי הגנת המידע הזהים לאלה של האיחוד האירופי. החברה מעבירה מידע אישי לישראל הנחשבת על ידי הנציבות האירופית כמי שמציעה רמת הגנה נאותה למידע האישי של תושבי מדינות האיחוד האירופי; אנחנו גם מעבירים מידע אישי לארה"ב וכאשר זה לא נעשה באופן מקרי, אנחנו עושים זאת בהתבסס על ה-Standard Contractual Clauses, למדינה אשר קיבלה רולינג מהנציבות האירופית או על בסיס Privacy Shield .

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך מחוץ לאיחוד האירופי, על מנת:

-לאחסן או לגבות את המידע האישי;
- לאפשר לנו לספק לך את השירותים ולקיים את החוזה שלנו איתך;
- למלא כל מחויבויות משפטיות, או הנובעות מביקורת (audit) או מכללי ציות (compliance) המחייבות אותנו לבצע את ההעברה;
- לאפשר הפעלת הארגון שלנו, על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו אך לאחר שהגענו למסקנה כי  הם אינם פוגעים בזכויותיך;
- להציע את שירותינו בתחומי שיפוט מרובים; 

וכן
- להפעיל את החברה שלנו באופן יעיל ומיטבי.

 

10. עדכון מידע על ידי המשתמש

המשתמשים ו/או העמסיקים של המשתמשים אחראים לשמירה על המידע שלהם עדכני. משתמשים רשאים לעדכן את המידע שלהם על ידי שינוי הפרטים בחשבונם, או ליצור קשר עם החברה באופן שמצוין מטה לשם כך. החברה תשתמש במאמצים סבירים כדי לעבד כל שינוי שיבוצע על ידי משתמש. עם זאת, המשתמש מאשר כי מחיקת מידע עשויה לגרום לבעיה לספק למשתמש גישה או שימוש בשירותים, או לחלופין עלולה לפגוע בשירותים.

 

11. זכויות המשתמשים

למשתמשים יש זכויות על פי חוק הגנת הפרטיות ורגולציית   ה-GDPR , לרבות, בנסיבות שונות, זכויות לגישה למידע האישי, תיקון מידע אישי, התנגדות לעיבוד ומחיקת מידע אישי. יובהר כי כאשר המידע האישי הגיע אלינו על ידי המשתמש/המעסיק של המשתמש, מימוש הזכויות ייעשה על ידי המשתמש או המעסיק של המשתמש בהתאמה. למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן לממש את זכויות המשתמשים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם זכויות עובדי החברה, עם זכויות הקניין שלנו וזכויות צד ג' . כיוון שכך, לא ניתן לגשת או למחוק או לתקן הפניות, ביקורות, הערות פנימיות והערכות, מסמכים והערות הכוללים מידע קנייני או סוגיי קניין רוחני. בנוסף, זכויות המשתמשים לא יכולות להיות ניתנות למימוש כאשר הן מתייחסות למידע אישי שאינו בצורה מובנית, למשל מיילים, או במקרים שבהם חלים פטורים אחרים.  אם העיבוד מתרחש על סמך הסכמה, למשתמשים הזכות לחזור בהם מהסכמתם.

אם, מסיבה כלשהי, נרשם מעוניין לממש זכויות אלה ולשנות, למחוק או לאחזר את המידע האישי שלו, ניתן לעשות זאת באמצעות גישה לחשבון האישי או גישה של המעסיק לחשבון העסקי של המעסיק לביצוע השינויים הנדרשים. במידה ואפשרות זו לא צלחה ניתן ליצור קשר עם החברה  . privacy@gingerbit.co.il)) לתשומת ליבכם, יתכן והחברה תידרש לנקוט הליך לזיהוי משתמש המממש את זכויותיו. החברה רשאית לשמור פרטים על זכויות כאלו הממומשות על מנת שהיא תעמוד בדרישות הציות והביקורת שלה .עוד לתשומת ליבכם, ניתן למחוק מידע אישי או לשמור מידע אישי באופן מצטבר שאינו מאפשר קישור לפרטים מזהים או לנתונים אישיים, הכל - תלוי ביכולת המסחרית הטכנית. מידע כזה עשוי להמשיך לשמש את החברה.

 לאנשים באיחוד האירופי יש זכות להגיש תלונה לרשות מפקחת.

כאשר החברה משמשת כמעבדת מידע אישי מימוש זכויות ייעשה באמצעות פניה לבעל המידע האישי לרוב המעסיק של המשתמש.

 

12. מאגרי מידע

המידע שנשמר על ידי החברה נאסף ונשמר במאגרי נתונים המורשים על ידי המשרד להגנת הפרטיות (מספרי רישיון 700064014 ו- 700063215).

 

13. יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם קצין הגנת הפרטיות של החברה בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: privacy@gingerbit.co.il)).

 

14. דין חל; תיקונים

החברה רשאית לשנות את תנאי מדיניות פרטיות זו על ידי פרסום תנאים חדשים, אשר יחולו לכל משתמש מיד לאחר העלאתם לאתר החברה.

תאריך עדכון אחרון: [6.4.2020]

bottom of page